аналізатор


аналізатор
-а, ч.
1) фіз. Прилад, за допомогою якого роблять аналіз (у 2 знач.) речовини, явища і т. ін.
••

Багатото́чковий аналіза́тор — аналізатор, призначений для аналізу проб, відібраних з двох або більше точок.

Опти́чний аналіза́тор — аналізатор, в якому властивості речовини визначаються за взаємодією оптичного випромінювання з речовиною.

2) фізіол. У людини і високоорганізованих тварин – орган чуття разом з відповідною йому ділянкою мозку і сполучними нервами, що здійснюють аналіз подразнень із зовнішнього і внутрішнього середовища.
3) У системах програмування: а) частина транслятора, що виконує аналіз початкової програми; б) програма граматичного розбору, яка дозволяє визначити призначення елементів речовини.
••

Аналіза́тор мо́влення — перограмно-апаратний засіб для перетворення мовлення у коди ЕОМ.

Логі́чний аналіза́тор — пристрій для перевірки стану та настройки логіки функціонування вузлів цифрових систем.

4) Прилад для дослідження різноманітних процесів у радіо- та електротехніці.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Смотреть что такое "аналізатор" в других словарях:

  • аналізатор — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

  • аналізатор — анализатор analyzer Analysator прилад, за допомогою якого роблять аналіз речовин, явищ і т. ін. Напр., А. рентгенівський типу РАМ 1 м призначено для неперервного вимірювання і запису показників зольності та вологості вугілля або ін. продуктів… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • аналізатор електромагнітний — анализатор электромагнитный electrical magnetic analyzer elektromagnetischer Analysator апарат для магнітного аналізу проб, в якому немагнітна посудина з пробою розміщується у міжполюсному просторі електромагнітної системи …   Гірничий енциклопедичний словник

  • аналізатор ситовий — анализатор ситовой testing sieve Siebanalysator грохот для лабораторного аналізу проб за ґранулометричним складом, просіюючі поверхні якого утворені набором змінних плоских сит …   Гірничий енциклопедичний словник

  • аналізатор газу — Syn: газодослідник …   Словарь синонимов металлургических терминов

  • метан-аналізатор — а, ч. Прилад, яким визначають (аналізують) вміст метану в атмосфері …   Український тлумачний словник

  • мас-аналізатор — а, ч. Пристрій для просторового або часового розділення іонів з різними значеннями відношення маси до заряду …   Український тлумачний словник

  • аналізаторний — а, е. Прикм. до аналізатор …   Український тлумачний словник

  • спектроаналізатор — а, ч. 1) Прилад або установка для аналізу спектрів сигналу. 2) Аналізатор спектрів електромагнітного випромінювання …   Український тлумачний словник

  • газоаналізатор — газоанализатор gas analyser, gas alarm, gas indicator Gasanalysator, Gasprüfer прилад для визначення якісного і кількісного складу сумішей газів. Робота Г. основана на вимірюванні фіз., фіз. хім. характеристик газової суміші або її окр.… …   Гірничий енциклопедичний словник

Книги